Vintage Apple News tipsar om en bra artikel från Stanford Magazine 2002. Här presenteras historien bakom ett av Apples mest grundläggande och viktiga tillskott till datorvärlden, en användbar datormus. Grundprincipen för musen var känd sedan 1960-talet, men tidiga varianter var dyra, komplicerade och krånglade ofta.

”Doug Engelbart invented the computer mouse in 1963-64 as part of an experiment to find better ways to point-and-click on a display screen. Made in a shop at SRI, the casing was carved out of wood. It had only one button, which was all there was room for.”

En billig och tillförlitlig datormus var en förutsättning för den revolution inom datorgränssnitt som Apples Lisa och Macintosh skulle komma att innebära under 1980–talet, men historien bakom dess skapelse är inte särskilt välkänd.

”Just one problem: a commercial mouse based on the Xerox technology
cost $400, malfunctioned regularly and was nearly impossible to clean.
That device—a descendant of the original computer mouse invented by
Douglas Englebart at the Stanford Research Institute in the early 1960s—
was a masterpiece of high-concept technology, but a hopeless product.
Jobs wanted a mouse that could be manufactured for $10 to $35, survive
everyday use and work on his jeans.”

Redan 1980 gav Apple uppdraget att skapa en datormus som gick att massproducera, till ett ungt företag med nyligen utexaminerade studenter från Stanfords utbildning för industridesign. Utvecklarna hos Hovey–Kelley arbetade okonventionellt och plockade delar från hygienprodukter, bilar och kylskåp för att bygga och testa prototyper som ledde fram till Apples första mus till Lisa, som snabbt kom att ersättas av den första musen till Macintosh.

”The Macintosh has the distinction of launching the mouse as the indispensable computing device we know it as today.”