New York City kör en miljökampanj kallad GreeNYC. Till denna kampanj hör en logotyp i form av ett äpple som man sökt varumärkesskydd för. Apple försöker nu få detta stoppat eftersom man hävdar att det inkräktar på skyddet för Apples egen välbekanta logga. Det bör dröja mellan sex och nio månader innan denna tvist blivit löst.

”The GreeNYC logo shows a stylized apple with a stalk and a leaf. It bears a resemblance to Apple’s famous logo — a resemblance Apple says infringes on its trademark.”