Det har pågått en intensiv kamp mellan utvecklarna av webbläsarna WebKit/Safari och Opera om att klara av det krävande testet Acid3 för perfekt rendering av SVG, CSS och DOM. Den allt större mängden avancerade Webb 2.0-tjänster kan nå ännu längre i takt med att webbläsare klarar av det som ingående standard förutsätter.

Nu har hursomhelst WebKit blivit först med att få till en perfekt rendering av Acid3. Det går bra att ta ned fullt fungerande versioner för Mac OS X och Windows för de som har behov av att testa avancerade webbprojekt. De förbättringar som hela tiden görs i utvecklingen av WebKit trillar så småningom in i Safari vid vanliga uppdateringar.

Vill du testa hur din webbläsare (inte) klarar Acid3 så är det bara att gå in på testplatsen. Safari var tidigt ute med att klara det äldre webbstandardtestet Acid2.