Under gårdagens telefonkonferens med Apples ledning och mediarepresentanter kom det fram en del nytt kring iPhone och Apple TV. Helt nya funktioner/applikationer kommer att fortlöpande erbjudas till dessa produkter genom automatiska uppdateringar av mjukvaran.

Det är just detta som är det smarta med Apples sätt att arbeta. Genom att ha kontroll över både hårdvara, operativsystem och mjukvara så ges en fördel gentemot de som bara har koll på en eller två delar av den totala produkten.

Räkenskapsmässigt kommer inkomsterna som genereras genom iPhone och Apple TV att fördelas över en 24–månadersperiod. De inkomster för iPhone som kommer via samarbetet med AT&T ska rapporteras kvartalsvis.

Tidsplanen för iPhones introduktion i juni ligger fast. Europa får vänta på iPhone till sista kvartalet 2007 och Asien ligger sist i kön med säljstart under 2008.