iPhone är sedan länge ett varumärke som Cisco har inregistrerat, men som Apple ända sedan 2001 velat få lös för egen del. När iPhone introducerades antog de flesta att Apple kommit överens om en lösning vad gäller varumärkesrätten till namnet.

Nu visar det sig att en överenskommelse med Cisco om produktnamnet inte kommit till stånd, varför Cisco skickat in en stämningsansökan gentemot Apple för varumärkesintrång.

Personligen tycker jag att i–namnen börjar bli lite trötta. Däremot gillar jag det nya namn som iTV fick – Apple TV. Eller snarare detta med att använda Apples grafiska logotyp i kombination med produktnamnet. Mitt förslag är att göra samma sak med iPhone, låt den heta Apple Phone istället.

Apple har redan placerat sin äpplelogga före iPhone på webbplatsen, helt i linje med att pusha namnet och loggan mer och mer. Det blir absolut inga problem att registrera denna kombination som varumärke eftersom Apple och Appleloggan redan är skyddade. Detta namn kan dessutom utläsas i kortversion, som ”a phone”.

Jag har till och med fixat loggan åt Apple, den bjuder jag på. Men då får gärna Steve Jobs skicka mig ett litet tackbrev och en iPhone, jag menar Apple Phone, för alla advokatkostnader jag med denna frikostiga gest sparat åt Apple.