Vill du få en uppfattning om hurpass känslig den inbyggda rörelsesensorn i din MacBook eller MacBook Pro egentligen är?

SeisMac är ett gratisprogram som visar data från accelerometern i din MacBook (gäller även vissa modeller av iBook och PowerBook) genom alla tre lägesdimensioner i realtid. Data samplas 200 gånger per sekund med en upplösning av 256 steg.

”Place your laptop on a table and see the seismic waves from tapping your toe on the floor. Lay your laptop on your chest and see your heartbeat. And of course, if there is a real earthquake, SeisMac will be displaying full seismic information while you drop, cover and hold-on.”