Det är något med USB som inbjuder till artistiska, alternativt fåniga konstruktioner. Dagens exempel är ett par USB–hubbar.

I Japan är det trångt om yta, därför bygger man gärna på höjden. Denna moddade samling USB–hubb–kort har totalt 30 portar. Borde räcka till även för den mest USB–prylgalnes behov.

Denna lilla vridbara fyraportshubb verkar vara till lika delar inspirerad av Mondrian och Rubiks kub.