På senare tid verkar det som att Apple har ändrat på sitt sätt att göra reklamfilmer. De senaste iPodfilmerna visar produkter som faktiskt används istället för den mer abstrakta stil som varit rådande de senaste åren.

Kan vi vänta oss att få se Mac OS X i aktion i kommande reklamfilmer för Machårdvara? Kanske den (tidigarelagda?) debuten av Macar med Intelprocessorer kan vara startskottet för denna nya giv även på Macsidan.