Apples dominans inom legal musiknedladdning och små mediaspelare (iTunes Music Store och iPod) får stark kritik från flera håll. Många vill att Apple ska öppna upp iTunes för andra mediaspelare och iPod för andra nedladdningstjänster. På sikt borde Apples idag extremt starka position på musikområdet minska.

”It’s inevitable that over time their market share declines,” Piper Jaffray senior research analyst Gene Munster says. ”It’s safe to say that nobody can sustain an 80 percent market share in a consumer electronics business for more than two or three years. It’s pretty much impossible.”

Skivbolagen hoppas att Apples dominans ska brytas. Apple kan enligt dessa inte på egen hand ta upp marknaden för nedladdad musik till den nivå man siktar mot. Målet är att nedladdad musik ska stå för 25% av all musikförsäljning år 2009. Idag kommer 98% av musikförsäljningen från andra kanaler än digital nedladdning.

Man vill även att Apple ska satsa mer resurser på att dra in nya kunder till iTunes Music Store genom mer flexibla priser och kraftfull marknadsföring.

”It’s a monologue with them,” one label executive who asked not to be identified says. ”They pretty much say, ‘This is what we want to do,’ and if you disagree with them you’re an idiot. It’s like dealing with a cult.”

För att överhuvudtaget ha en chans att knappa in på Apples stora försprång inom musikområdet så krävs det att nya nedladdningstjänster kommer igång och att de stora mediaspelartillverkarna lyckas få till alternativ som på allvar kan tävla med iPod.