Denna lilla uppdatering ska öka tillförlitligheten vid åtkomst av DVD– och CD–media för SuperDrivebestyckade PowerMac G5 och eMac med USB2. Uppdateringen kan tas ner via Programuppdatering eller från Apples supportsida.