Etikett: philip elmerdewitt

Apple FBI

Taktik med budget bakom kampen mellan FBI och Apple

Apple blev beskyllda för att göra sin vägran att skapa en bakdörr åt FBI, till en PR och marknadsföringskupp. Nu visar det sig att FBI taktiskt vältajmat äskat…

Steve Jobs definition av Post–PC

Philip Elmer–DeWitt har transkriberat den definition av Post–PC som Steve Jobs gav mot slutet av sin presentation av iPad 2. Det här är kärnan i det som skiljer…