Apple har verkligen innoverat sig till sin framgång. Produktkategorier som inte ens existerade för tre år sedan står idag för 60 procent av Apples intäkter.

”As a final note, think back to 2001 before the iPod. The Orange band was all that Apple had.”