Den nya ikonen för iTunes 10 har väckt blandade reaktioner. Den syns åtminstone mer tydligt bland de andra ikonerna i Mac OS X Dock än tidigare. Vad som är lite märkligt är att iTunesikonen faktiskt redan gjorts om till iOS och varför helt enkelt inte använda det utseendet även för Mac OS X? Ryan James har gjort just det och fixat till en ny ikon till iTunes 10 som går att ladda ned och använda gratis.

”Well, Ryan James has done what Apple should have done in the first place, and made an iTunes icon that doesn’t ruin the entire aesthetics of your Mac when placed in the dock. And the good news is, Steve doesn’t even need to be offended, because Ryan based his icon off Apple’s own iTunes icon for the iPhone. Nice job Ryan.”