iFixit tillsammans med Chipworks beskriver och visar upp hur gyroskopkretsar av den typ som ingår i iPhone 4 är uppbyggda och fungerar. Sällan har etsad kisel varit så vacker att skåda.

Moderkortet i iPad tycks ha plats för en liknande gyroskopkrets som den i iPhone 4 som sedan lämnat tom av någon anledning. Det är ingen högoddsare direkt att såväl iPod touch som iPad av nästa generation får gyroskop.