Steve Jobs berättar om historien bakom iPad vid D8.