Det klassiska ingenjörsverktyget AutoCAD är på gång i en ny version till Mac OS X. Den senaste versionen för Mac levererades 1992.

”But now it is 2010 and the first betas of their AutoCAD for Mac, dubbed Sledgehammer, are hitting the net. Don’t worry AutoCAD, we’re sure Steve Jobs won’t hold a grudge.”