Denna vecka fick Apple igenom varumärkesskydd för iPhone i USA. Den registrering som gick igenom gäller namnet iPhone tillsammans med Apples logotyp. Tidigare har varunamnet registrerats i två omgångar för olika produktkategorier. Nu återstår att få iPad godkänt och registrerat som varumärke.