Enligt insiderkällor räknar Apple med att producera 40–45 miljoner ytterligare exemplar av iPhone fram till augusti 2009. Inräknat uppskattad hittillsvarande försäljning, skulle det innebära att man vid denna tidpunkt har uppemot 69 miljoner iPhone i omlopp.

Detta gäller under förutsättning att dagens höga produktionstakt av 150 000 iPhone per dag kan upprätthållas, samt självklart att efterfrågan håller i sig.