Den tredje sensor på framsidan av iPhone 3G som tillverkare av skyddshöljen till densamma fått uppgifter om att ta hänsyn till, visade sig som bekant inte vara en extra kamera för video.

Nu verkar det stå klart att denna sensor är en extra avståndssensor som ska göra funktionen för skärmvila vid samtal mer tillförlitlig.