Apple har en hel del olika lösningar på gång för att bättre utnyttja kraften i moderna processorer med flera kärnor, samt överbliven kraft i grafikprocessorer. Grand Central och OpenCL är några av dessa nya tekniker som blir centrala för kommande Mac OS X Snow Leopard.

Ännu en del i pusslet mot mer effektivt utnyttjande av dagens och framtidens hårdvara är utvecklingen av en ny kompilator för att ersätta/komplettera dagens GCC.

AppleInsider berättar mer om vad LLVM–GCC kan komma att innebära i takt med att vi får allt fler processorkärnor i våra Macar.

”LLVM plays into Apple’s ongoing strategies for multicore and multiprocessor parallelism. CPUs are now reaching physical limits that are preventing chips from getting faster simply by driving up the gigahertz. Intel’s roadmaps indicate that the company now plans to drive future performance by adding multiple cores. Apple already ships 8-core Macs on the high end, and Intel has plans to boost the number of cores per processor into the double digits.”