I Apples senaste omgång Get a Mac–reklam hörs en lite kaxigare ton (Trust Mac) vad gäller frånvaron av spyware och annat elände för Mac OS X gentemot Windows XP.

David Pogue är böjd att hålla med om att denna nya attityd hos Apple har fog för sig, vilket han utvecklar i sin blogg hos The New York Times. Han börjar med att ta upp myten om Apples mindre marknadsandel som förklaring till frånvaron av elak programvara.

”If the Mac’s market share is five percent, then shouldn’t it have five percent of the viruses? It ought to have seen 5,700 viruses last year, not zero. Clearly, there’s something else at work here, and I’ll tell you what it is: Mac OS X is simply harder to hack.”

Pogue går sedan igenom en del av den grundläggande skillnaden mellan Windows XP och Mac OS X vad gäller säkerhetstänkande och arkitektur.

Tom Yager har lagt ut en ännu mer grundlig genomgång kring de inbyggda brister vad gäller säkerhet som Windows plågas utav. Han listar även de faktorer som gör att Mac OS X inte är tillnärmelsevis lika känsligt för illasinnade attacker.