Apple har bekräftat att man börjat skeppa uppdaterade Mac mini–modeller utan att ange de nya specifikationerna på förpackningen. Resonemanget tycks vara att uppgiven specifikation är minimikrav som produkten ska klara av och att förbättrade prestanda är en bonus.

De ”nya” Mac mini–modellerna har beroende på konfiguration fått någon av följande fördelar: Snabbare processor (upp till 1,5 GHz), rappare hårddisk (5400 rpm), flinkare SuperDrive (8xSpeed), dubblerat videominne (64 MB) och förbättrad Bluetooth–kapacitet.

Av dessa förbättringar framstår den snabbare hårddisken och dubblerade videominnet som mest prestandahöjande vid normal användning. Av egen erfarenhet kan jag konstatera att långsam hårddisk är en flaskhals för Mac minis prestanda.

Redan när Mac mini introducerades så skeppades många exemplar med snabbare hårddisk än specificerat utan några klagomål. Risken finns ändå att många blir besvikna över att få det som står på kartongen, istället för en Mac mini med ”bonusprestanda”. Hur länge de äldre varianterna kommer att finnas kvar innan skiftet är fullt ut genomfört återstår att se.