En långdragen rättstvist mellan IBM och Microsoft har fått sin upplösning i dagarna. Med start kring mitten av 90–talet hävdar IBM att man blivit lidande av Microsofts ojusta affärsmetoder.

Nu får IBM 775 miljoner USD och Microsoftmjukvara till ett värde av 75 miljoner USD som plåster på såren. Därigenom lägger IBM även ner alla rättsliga anspråk fram till och med mitten av 2002 gentemot Microsoft.