Med en nettovinst på 320 miljoner USD och en omsättning på 3,52 miljarder USD så är detta kvartals resultat Apples bästa någonsin. Vinsten är 425 % högre och omsättningen 75 % högre än motsvarande kvartal förra året.

Man skeppade hela 1182000 Macar och 6155000 iPods, en ökning med 35 % respektive 616 % från förra årets tredje kvartal.

Apple räknar med att kunna presentera ungefär samma nivå på vinst och omsättning för nästa kvartal. Om du gillar prat om siffror så finns hela presskonferensen att lyssna på via streamad quicktime.

Macworld, CNET och AppleInsider har lite mer att rapportera från detta event. Några tänkvärda saker är följande:

  • Apple växer tre gånger så snabbt som resten av branschen.
  • iPod har 75 % av marknaden för musikspelare i USA. iTunes Music Store står för 83 % av marknaden för nedladdad musik och gav vinst under kvartalet.
  • Apples 110 butiker har ett snitt på 8900 kunder/vecka och man räknar med att ha 125 butiker vid årets slut.
  • Mac OS X Tiger är Apples bästsäljande mjukvarurelease någonsin. Över två miljoner exemplar hade skeppats i början av Juni, plus åtskilliga hundra tusen som skeppats med Macdatorer.
  • Den höga marginalen beror till stor del på en stark mjukvaruförsäljning, främst Mac OS X Tiger, samt även Final Cut Studio som sålde över förväntan. Nästkommande kvartal räknar man med att marginalerna kommer att minska i takt med att dessa produkter inte säljer lika mycket.
  • Apple har ökat starkt i Amerika och Europa, men svagare i Asien. Försäljningen i Japan har till och med minskat räknat per försåld enhet. Man kommer att se över och förbättra försäljningskanalerna i just Japan. Internationell försäljning stod för 39 % av omsättningen.
  • Ungefär 25000 butiker säljer iPod jämfört med 21000 föregående kvartal.
  • Av de sålda datorerna så var 687000 stationära och 495000 bärbara.
  • Man har inte sett någon negativ effekt på försäljningen av Macar under perioden efter tillkännagivandet av Apples samarbete med Intel.
  • Apple har nu en nätt kassa på över 7,5 miljarder USD.

Fler analyser lär följa från ivriga analytiker.